As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Portal:vie

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
Ethnologue ISO-639-1 -
ISO-639-3 vie
Babel user information
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
vi-5 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ của một chuyên gia.
vi-4 Người dùng này có thể hiểu tiếng Việt gần như người Việt.
vi-3 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ tốt.
vi-2 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ khá.
vi-1 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ cơ bản.
Users by language
Search user languages

tiếng Việt[edit]

Chào mừng bạn đến với cổng ngôn ngữ tiếng Việt.

Welcome to what is to become the language portal for Vietnamese.

Quốc gia[edit]

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) – Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam)


Hoan nghênh bạn đã đến với cổng chính tiếng Việt tại OmegaWiki!